Lisää liidejä,
liikennettä
ja tietoisuutta
sosiaalisen
median avulla.

Autamme sinua saamaan lisää
liidejä, liikennettä ja tietoisuutta
sosiaalisen median avulla.

Referenssit

Lions’ House Media toi­mi erin­omai­ses­ti kuun­nel­les­saan yri­tyk­sem­me tar­pei­ta some­mark­ki­noin­nis­sa. Some­mark­ki­noin­ti toteu­tet­tiin ammat­ti­mai­sel­la asen­teel­la yri­tyk­sem­me brän­din ja ima­gon mukai­ses­ti.

Joonas Heinonen

CEO, Pika­dev Oy

 

Keitä me olemme?

Tie­däm­me miten han­ka­laa ja aikaa vie­vää some­mark­ki­noin­ti voi olla. Sik­si haluam­me­kin aut­taa pie­ny­ri­tyk­siä menes­ty­mään digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa, ja saa­maan lisää lii­de­jä ja tie­toi­suut­ta sosi­aa­li­sen median avul­la.

FnY2UoB1Qy+v8q8+mzVG9g_thumb_18da

Alex Hartikainen

CEO

Soitto/WhatsApp 050 535 7417

alex@lionshousemedia.com

Ota yhteyttä, niin jutellaan!